Koa jigyō shinkaron : Seichō ga owaranai kigyō no jōken - Avekear.ml

Koa jigyō shinkaron : Seichō ga owaranai kigyō no jōken par Chris Zook; Shinji Yamamoto; Hiroshi Makioka

Titre de livre: Koa jigyō shinkaron : Seichō ga owaranai kigyō no jōken

Éditeur: ToÌ"kyoÌ" : Daiyamondosha, 2008.

ISBN: 4478004447

Auteur: Chris Zook; Shinji Yamamoto; Hiroshi Makioka

Chris Zook; Shinji Yamamoto; Hiroshi Makioka avec Koa jigyō shinkaron : Seichō ga owaranai kigyō no jōken